Entrega a domicili

Fem entregues a domicili a la província de Barcelona i Girona els dimarts i els dijous.

Al finalitzar la comanda, al pas 3 del procés de compra, hi ha un apartat de "Comentaris" on podeu indicar la franja horària preferida per l’entrega.

Les comandes s’han de realitzar en un mínim de 24 hores d’antelació al dia d’entrega.

 

Per consultes sobre les entregues ens
podeu contactar als següents telèfons:

Marc: 695 598 201
Eduard: 607 515 154
Sara: 637 992 917